Vay hơn 4.600 tỉ đồng quý I/2020, tổng nợ 41.343 tỉ đồng, Hòa Phát nói gì?

Hòa Phát cho rằng tình hình quản trị tài chính của công ty vẫn đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, Tập đoàn Hòa Phát (Mã chứng khoán HPG) có doanh thu thuần đạt 19.233 tỉ đồng, tăng trưởng 28,5% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận gộp tăng trưởng 43,6% lên 3.763 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính nhảy vọt 241% lên 823 tỉ đồ

ng. Tốc độ tăng của lãi sau thuế thấp hơn so với lợi nhuận gộp, đạt 27,3% lên mức 2.305 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ vay của Hòa Phát tăng 4.664 tỉ đồng  trong đó 4.263 tỉ đồng vay ngắn hạn, 401 tỉ đồng vay dài hạn. Như vậy, tổng nợ vay ngân hàng tính đến ngày 31/3 của tập đoàn là 41.343 tỉ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 21.100 tỉ đồng, vay dài hạn 20.243 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ vay/tổng tài sản của Hòa Phát từ mức 36% vào cuối năm 2019 lên 38,6% vào ngày 31/3/2020.

Tổng khối nợ của công ty ông Trần Đình Long tăng lên đáng kể

Chi phí lãi vay trong quí I năm nay là 481 tỉ đồng, cao gấp 2,6 lần cùng kì năm 2019.

Trong thông cáo phát ra mới đây, Hòa Phát cho biết thực vay ròng của công ty thời điểm 31/3 chỉ là 36.179 tỉ đồng do công ty có 5.164 tỉ đồng tiền gửi có kì hạn tại các ngân hàng. Tỉ lệ vốn vay ròng so với vốn chủ sở hữu  tại ngày 31/3 là 0,72 lần. Tiền gửi có kì hạn tại các ngân hàng của Hòa Phát tuần cuối tháng 4/2020 là hơn 6.200 tỉ đồng.

Hòa Phát cho rằng tình hình quản trị tài chính của công ty vẫn đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Nguồn:  http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/vay-hon-4600-ti-dong-quy-i-2020-tong-no-41343-ti-dong-hoa-phat-noi-gi-1084169.html