Tự ý chiếm huỷ hoại hàng nghìn m2 đất ở khu du lịch đảo Hòn Tằm

Tự ý chiếm huỷ hoại hàng nghìn m2 đất ở khu du lịch đảo Hòn Tằm

 – Quá trình thanh tra dự án Khu sinh thái hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh và dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện nhiều sai phạm, yêu cầu phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân.

Nguồn: Tự ý chiếm huỷ hoại hàng nghìn m2 đất ở khu du lịch đảo Hòn Tằm.
Phản hồi / Góp ý: [email protected]