Hàng trăm công an hiến máu

Hàng trăm công an hiến máu

Cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra huyết áp và tổng hợp trước khi hiến máu. 

Do tác động của , lượng máu dự trữ của các bệnh viện phục vụ cho công tác chữa bệnh hiện ở báo động đỏ, đặc biệt là nhóm máu O, A.

Nguồn: Hàng trăm công an hiến máu.
Phản hồi / Góp ý: [email protected]