20 điểm mâu thuẫn trong 7 luật liên quan đầu tư xây dựng

20 điểm mâu thuẫn trong 7 luật liên quan đầu tư xây dựng
Kết quả rà soát ban đầu của VCCI ghi nhận có tới 20 sự chồng chéo lớn trong 7 luật liên quan đầu tư xây dựng cần được sửa đổi.

20 điểm mâu thuẫn trong 7 luật liên quan đầu tư xây dựng

Theo VCCI, quy định chồng chéo đang cản trở, tăng chi phí và rủi ro với nhiều nhà đầu tư.
Trong ảnh: tại một dự án bất động sản ở TP.HCM. Ảnh: Thanh Hương

Báo cáo nhanh về sự chồng chéo trong các văn bản pháp luật thuộc những lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đấu thầu vừa được Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi tới Thủ tướng Chính phủ ghi nhận tới 20 sự chồng chéo lớn cần được sửa đổi.

Kết quả rà soát ban đầu của VCCI ghi nhận sự chồng chéo về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Luật đầu tư và Luật nhà ở.

Cụ thể, sự khác nhau về phân loại dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh đã dẫn tới sự chồng chéo, không thống nhất khiến cả cơ quan nhà nước, nhà đầu tư không xác định được phải áp dụng luật nào cho đúng.

Hay Luật đầu tư quy định giao dự án không thông qua đấu giá, Luật đất đai lại tách 2 trường hợp đấu giá và không đấu giá, Luật đấu thầu quy định chung chung là phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Điều này dẫn đến sự lúng túng của các địa phương trong việc áp dụng quy định pháp luật đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

Cũng theo VCCI, đang có sự xung đột giữa các quy định của Luật đầu tư, Luật đất đai về việc chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất có liên quan.

Luật đầu tư quy định chấm dứt, thu hồi dự án sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện, nhưng Luật đất đai lại quy định cho phép gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng.

Thậm chí đang có sự mâu thuẫn trong quy định về điều kiện vốn tối thiểu của chủ đầu tư trong đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật kinh doanh bất động sản, Luật đất đai; không tương thích giữa Luật đầu tư và Luật đất đai về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất và các quyền, nghĩa vụ liên quan của nhà đầu tư, quy định về tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư.

Chồng chéo về thủ tục xin chuyển nhượng dự án bất động sản giữa Luật đầu tư và Luật kinh doanh bất động sản…

Theo VCCI, các xung đột, chồng chéo này tạo ra cản trở trong quá trình thực thi trên thực tế, phát sinh chi phí lớn và rủi ro cao với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Những xung đột giữa các luật đang tạo ra cách thực thi rất khác nhau giữa các địa phương, có tình trạng “loạn sứ quân” trong thực thi thủ tục hành chính. Đây cũng là cơ hội phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực hiện dự án đầu tư.

Để khắc phục, VCCI kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát, sửa đổi luật.

(Theo Tuổi trẻ Online)

Theo batdongsan.com.vn

Chính Sách – Quản Lý